4. Plukken: Bij deze methode wordt de loszittende bovenvacht met de hand ‘geplukt’. Mits professioneel uitgevoerd, is dit niet pijnlijk en wordt het vaak toegepast bij ruwharige honden, zoals de Ruwhaar Teckel.