BEHANDELVOORWAARDEN VAN HET BARDIERGILDE

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen naam Trimsalon | De Snuffelsalon en de
eigenaar/houder te behandelende dier in de salon. Waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Trimsalon | De Snuffelsalon binden niet.

Tarieven

Een samengestelde prijsopgave verplicht Trimsalon | De Snuffelsalon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De klant verbindt zich met Trimsalon | De Snuffelsalon de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat Trimsalon | De Snuffelsalon er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website onder het kopje: “Tarieven”.

Wel kan er een meerprijs worden aangekondigd door Trimsalon | De Snuffelsalon mocht het te behandelende dier klitten vlooien, teken of luizen bevatten, of in algehele slechte vachtconditie worden binnengebracht. Daarnaast kan een meerprijs worden gehanteerd als het dier moeilijk gedrag vertoont

Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan Trimsalon | De Snuffelsalon erkent opdrachtgever dat Trimsalon | De Snuffelsalon een inspanningsverbintenis heeft. Trimsalon | De Snuffelsalon zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Trimsalon | De Snuffelsalon kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt en is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling waar voorafgaand duidelijk is uitgelegd dat de behandeling door het aanleveren van een geklitte vacht risico’s met zich mee brengt. De klant heeft door de opdracht te geven voor behandeling van een geklitte vacht de risico’s aanvaard.

Aansprakelijkheid trimsalon

De trimmer/trimster garandeert dat de in de trimsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Hij/zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

De trimmer/trimster mag ten aanzien van de te verrichten behandeling ervan uitgaan, dat het te behandelende dier in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij het dier die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dienen door de eigenaar/klant vooraf aangegeven te worden. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën etc. Een slecht onderhouden vacht kan een afwijkend eind resultaat opleveren.

Is de behandeling niet zoals de eigenaar van het dier verwachtte dan kan de eigenaar een klacht indienen bij de trimmer/trimster. De klant dient de klacht binnen 48 uur na de behandeling kenbaar te maken aan de trimmer/trimster.

De klant dient de trimmer/trimster de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. De trimmer is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is te alle tijde het doel om de klant (het dier) met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant (de eigenaar) zelf.

De trimmer/trimster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant toch eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht de trimmer/trimster niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan, mag deze afspraak geweigerd worden.

Indien er schriftelijk reactie wordt gegeven op de algemene voorwaarden, mag dit gemaild worden naar: info@desnuffelsalon.nl. Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.

Aansprakelijkheid klant

Indien er enige schade door het te behandelen dier wordt aangericht in de salon aan de dieren, trimmer of enige (on)roerende goederen, dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor alle geleden schade. Wij raden daarom aan als klant een WA-verzekering af te sluiten voor het te behandelen dier. Mocht je als klant met vragen blijven zitten omtrent de algemene voorwaarden, dan staan we u graag te woord.

No-show beleid

No-shows. Zoals iedereen van ons gewend is, zijn wij geen standaard trimsalon maar transparant en duidelijk. Wij vinden het daarom niet nodig om onze eventuele no- show kosten door te berekenen in de prijs van onze bestaande behandelingen. Wij vinden het namelijk niet nodig dat jij als trouwe klant hiervan de dupe moet zijn.

Wat verstaan we onder te laat? U bent te laat wanneer we niet aan de behandeling kunnen beginnen omdat de planning daar geen ruimte meer voor biedt

Voorwaarden no-show beleid

Tot 24 uur voor behandeling – kosten = Gratis

Klanten kunnen tot maximaal 24 uur van te voren gratis annuleren, hiervoor wordt niets in rekening gebracht.

24 uur voor behandeling – kosten = 50%

Klanten die hun afspraak binnen 24 uur voor behandeling annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.

Niet gekomen/Te laat – kosten = 100%

Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn en alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken/onaangekondigd niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats. De no-show incasso wordt door het bedrijf “Ik kan niet meer B.V.” behandeld. Voor het bedrag zie de tarieven op de website.

Herinnering

Je ontvangt 2 dagen (48 uur) voor jouw afspraak een extra herinnering in de vorm van een e-mail. Soms belanden deze herinneringen in de spam-box van de ontvanger waardoor het lijkt of deze niet verstuurd is. Deze e-mail is daarom een extra geheugensteun, je bent echter zelf verantwoordelijk voor het noteren en nakomen van jouw afspraak. Mocht je niet meer weten wanneer je jouw afspraak hebt gemaakt neem dan contact met ons op.

Vragen

Mocht je als klant met vragen blijven zitten omtrent de algemene voorwaarden, dan staan we u graag te woord.