Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan Trimsalon | De Snuffelsalon erkent opdrachtgever dat Trimsalon | De Snuffelsalon een inspanningsverbintenis heeft. Trimsalon | De Snuffelsalon zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Trimsalon | De Snuffelsalon kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt en is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling waar voorafgaand duidelijk is uitgelegd dat de behandeling door het aanleveren van een geklitte vacht risico’s met zich mee brengt. De klant heeft door de opdracht te geven voor behandeling van een geklitte vacht de risico’s aanvaard.

Aansprakelijkheid trimsalon

De trimmer/trimster garandeert dat de in de trimsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Hij/zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

De trimmer/trimster mag ten aanzien van de te verrichten behandeling ervan uitgaan, dat het te behandelende dier in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij het dier die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dienen door de eigenaar/klant vooraf aangegeven te worden. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën etc. Een slecht onderhouden vacht kan een afwijkend eind resultaat opleveren.

Is de behandeling niet zoals de eigenaar van het dier verwachtte dan kan de eigenaar een klacht indienen bij de trimmer/trimster. De klant dient de klacht binnen 48 uur na de behandeling kenbaar te maken aan de trimmer/trimster.

De klant dient de trimmer/trimster de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. De trimmer is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is te alle tijde het doel om de klant (het dier) met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant (de eigenaar) zelf.

De trimmer/trimster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant toch eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht de trimmer/trimster niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan, mag deze afspraak geweigerd worden.

Indien er schriftelijk reactie wordt gegeven op de algemene voorwaarden, mag dit gemaild worden naar: info@desnuffelsalon.nl. Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.

Aansprakelijkheid klant

Indien er enige schade door het te behandelen dier wordt aangericht in de salon aan de dieren, trimmer of enige (on)roerende goederen, dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor alle geleden schade. Wij raden daarom aan als klant een WA-verzekering af te sluiten voor het te behandelen dier. Mocht je als klant met vragen blijven zitten omtrent de algemene voorwaarden, dan staan we u graag te woord.