BEHANDELVOORWAARDEN VAN HET BARDIERGILDE

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen naam Trimsalon | De Snuffelsalon en de
eigenaar/houder te behandelende dier in de salon. Waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Trimsalon | De Snuffelsalon binden niet.