Aangezien er een verscheidenheid aan vachttypen bestaat, zijn er ook diverse behandelingen beschikbaar. Hieronder volgt een overzicht waarin alle behandelingen kort worden toegelicht: